Atbalsts

Aicinām arī Jūs iesaistīties kristīgā nometņu un atpūtas centra “Norkalni” attīstībā!

To var izdarīt:

  • Lūdzot Dievu.
  • Palīdzot praktiski celtniecībā.
  • Palīdzot finansiāli vai ziedojot materiālus celtniecībai.
  • Sponsorējot nometņu dalības maksu bērniem.

Informācija ziedojumiem:
Biedrība “Nometņu centrs “Norkalni””
Reģistrācijas Nr.40008104088
Konts: LV39HABA0551015072048